Mobil Video İzlenmeleri Artıyor
18/09/2014
Mobile Geo Audience Targeting & Geo Fencing
03/11/2014
Tümünü Göster

Mobil Reklamcılık Büyümeye Devam Ediyor

MOBIL REKLAMCILIK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Dünya genelinde mobil reklam harcamaları geçen seneye göre 2 kat arttı. IAB tahminlerine göre  $10 milyar’dan $19.3 milyar’a yükselen rakamlardan bahsediyoruz.

Mobil reklam pazarının en büyük dilimini %41.9 ile Kuzey Amerika elinde tutuyor. Asya – Pasifik bölgesi ise hemen arkasında %38.9’luk bir pazar payına sahip. Avrupa’nın sahip olduğu pay %17.3. MENA bölgesi %1.2, Latin Amerika ise %0.7 ile son sırada bulunuyor.

240914-1

Latin Amerika en küçük dilime sahip olsa da, 2013 yılında %215’lik oran ile en büyük artışı kaydetti. Kuzey Amerika, en büyük Pazar olmasına karşın, o bölge bile %122’lik oranda büyüme sağladı ($8.1 milyar). Avrupa’daki mobil harcamalar ise %90 artarak $3.3 milyar’a ulaştı.

Reklam formatlarına göre bakacak olursak; en yüksek artış %123 ile display alanda olmuş ($3.6 milyar). Search ise %92 artış ile $4.9 milyara ulaşmış. Bu artışlardaki en büyük etken,akıllı telefon kullanıcı sayısındaki artış ve mobil içeriklerin fazlalaşması olarak özetlenebilir. SMS ve MMS gibi mesajların artışı ise %19.4 oranında kaldığını görüyoruz. Tahmin edebileceğiniz üzere, artıştaki bu yavaşlığın nedeni mesajlaşmaya alternatif olarak sunulan WhatsApp, Line, WeChat gibi platformların çok yaygın bir şekilde kullanılması.

Pastadaki dilimin yarısı (%48.9) $9.5 milyar ile search reklamcılığın elinde. Neredeyse diğer yarısı ise (%41.5) $8 milyar ile display reklamcılık elde etmiş. Mesajlaşma ise $1.9 milyar’lık bir dilime sahip (%9.6).

240914-2

IAB Mobil Pazarlama Bölümü’nün başkan yardımcısı Anna Berger bu rakamları şu şekilde yorumluyor; “Artık mobil kampanyalar çok daha kolay planlanabilir, satın alınabilir ve ölçülebilir durumda. Bu operasyonel kolaylıkların olması, mobil reklam pazarının büyümesinin önünü açmış durumda.”

Kaynak: Mediapost